Termowizja w przemyśle - niezawodność instalacji elektrycznej

Termowizja w przemyśle – niezawodność instalacji elektrycznej

11 marca 2022

Instalacja elektryczna to różnorodny zestaw urządzeń wchodzących w skład sieci niskonapięciowej. Sprawnie działający układ jest nieodzownym warunkiem do odpowiedniego funkcjonowania wszystkich urządzeń elektrycznych w budynku. Już w trakcie prac projektowych instalacja powinna zostać rozplanowana umiejętnie i dokładnie. Projekt powinien uwzględniać najważniejsze funkcje budynku oraz potrzeby przebywających w nim osób. Ważnym elementem jest staranność położenia przewodów w budynku, a także wszelkich elementów elektroinstalacyjnych wchodzących w skład instalacji.

Niezawodność instalacji elektrycznej będzie zależeć również od wykonywania regularnych badań sprawdzających jej stan. Monitorowanie jakości instalacji może niekiedy uratować życie ludzkie, a na pewno zabezpieczyć właściciela budynku przed dużymi stratami finansowymi w wyniku np. zwarcia i pożaru. Niekorzystną praktyką jest kontrola stanu technicznego instalacji dopiero, gdy pojawiają się pierwsze problemy techniczne a brak regularności badań i pomiarów okresowych naraża użytkowników na duże niebezpieczeństwo. Dziś z wykrywaniem potencjalnych usterek nie ma już większego problemu. Do analizy stanu instalacji wykorzystuje się detektory termowizyjne, które nieinwazyjnie analizują stan sieci niskonapięciowej.

Jak sprawność instalacji elektrycznej wpływa na działanie przedsiębiorstwa?

Sprawna sieć niskiego napięcia w budynku pozwala na bezpieczne i kompleksowe korzystanie z jej możliwości. Eliminacja czynników związanych np. z nieodpowiednim montaże elementów układu pozytywnie wpływa na przydatność obiektu do bezpiecznego użytkowania. Systematyczna analiza sprawności instalacji energetycznej znacząco redukuje ryzyko wybuchu pożaru czy porażenia prądem. Awarie systemów elektrycznych w budynkach firmowych i mieszkaniach mogą mieć bardzo poważne skutki – oprócz oczywistych kwestii, dotyczących narażenia zdrowia i życia osób obecnych w budynku, wskazuje się także konieczność przerwania pracy w zakładzie na czas remontów. To zaś oznacza spore finansowe straty, których można byłoby uniknąć, dbając o regularny przegląd instalacji elektrycznej.

Regularne badania urządzeń i elementów instalacji elektrycznych

Systematyczne sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej w budynku pozwala zawczasu wykryć wszelkie nieprawidłowości i defekty poszczególnych elementów. Jedną z form kontroli jest wykonanie nieinwazyjnego badania termowizyjnego. To sposób na to, aby upewnić się co do sprawności układu bez konieczności ingerowania w jego pracę – sprawdzamy stan instalacji bez przestojów w pracy przedsiębiorstwa. Technologia termowizyjna pozwala na bezdotykowe i nieingerencyjne monitorowanie stanu instalacji elektrycznej przy normalnym obciążeniu. Oznacza to, że praca w zakładzie – na czas badania – nie musi być wstrzymana. Przeciwnie, termowizja pozwala na zweryfikowanie, w czasie rzeczywistym, rozkładu temperatur i obciążeń torów całej instalacji.

Długotrwałe zaniedbania i brak kontroli może doprowadzić do nieszczęścia

Badanie termowizyjne skutecznie wykrywa ewentualne przekroczenie dopuszczalnych norm cieplnych w układzie. Dotyczy to zarówno elementów biegnących pod podłogą czy w ścianie, jak i wszystkich urządzeń elektrycznych i odkrytych złączy. Pozwala to na weryfikowanie stanu każdej instalacji elektrycznej. Brak regularnych kontroli rodzi ryzyko powstania nieoczekiwanej awarii w dowolnym miejscu, co jest niebezpieczną sytuacją dla osób znajdujących się wewnątrz obiektu a jak powszechnie wiadomo zapobieganie awariom jest znacząco tańsze, niż pokrywanie kosztów przestojów w produkcji czy funkcjonowania całego obiektu.

Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top