Badanie szczelności okien

Badanie szczelności okien kamerą termowizyjną

Wykonujemy badanie szczelności okien kamerą termowizyjną w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Przeprowadzamy audyt domów i mieszkań w stanie deweloperskim lub pochodzących z rynku wtórnego. Dzięki najwyższej klasy kamerze termowizyjnej sprawdzamy sposób montażu stolarki okiennej, wady produkcyjne oraz przyczyny zawilgoceń występujących w okolicach okien lub parapetów. Warto pamiętać, że źródłem ucieczki ciepła mogą być nie tylko nieszczelne pakiety szybowe, ale także mostki liniowe występujące w połączeniach ram okiennych. Wnikliwy audyt termowizyjny da odpowiedź na pytanie o źródło problemu.

Sprawdzamy prawidłowość montażu stolarki okiennej

Poprawnie wykonany montaż stolarki okiennej, odpowiednie właściwości termiczne i wysoka jakość wykorzystanych materiałów to gwarancja odpowiedniej termoizolacji budynku. Czynniki te zapewniają komfort cieplny i pomagają w sposób znaczący zmniejszyć wydatki na energię. 

Jednym z najczęściej spotykanych błędów w montażu stolarki okiennej jest nieprawidłowe osadzenie okna w przegrodzie. Powstałe w ten sposób mostki termiczne stają się przyczyną infiltracji powietrza i utraty ciepła. Nasze doświadczenie i zaawansowany technologicznie sprzęt to przepis na skuteczną ocenę prawidłowości montażu stolarki okiennej. Wykryjemy błędy ekipy monterskiej, co pozwoli klientowi zainicjować proces reklamacji.

Termowizja | TERM-OS.pl
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

Naszym priorytetem jest pełna satysfakcja klientów. Po badaniu otrzymasz szczegółowy raport termowizyjny!

Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl

Wykrywamy nieszczelności i wady produkcyjne okien

W trakcie badania szczelności okien kamerą termowizyjną koncentrujemy się również na diagnostyce ewentualnych wad pakietów szybowych. Dotyczy to zbyt niskiego ciśnienia gazu występującego między szybami zespolonymi, co może być skutkiem wad produkcyjnych bądź stanowić konsekwencję procesów eksploatacji.

W ramach badania termowizyjnego przeprowadzimy wnikliwą ocenę stanu uszczelek, czyli elementów odpowiadających za szczelność zestawu okno-rama po zamknięciu okna. To bardzo istotny element diagnostyki nieszczelności okien. Warto pamiętać, że przerwanie uszczelki bądź jej zużycie przyczynia się do wzmożonej infiltracji powietrza, a co za tym idzie – determinuje znaczne straty ciepła.

Ustalamy przyczyny kondensacji pary wodnej i zawilgoceń wokół okien

Wykonanie termogramu pozwala sprawdzić szczelność okien i zdiagnozować przyczyny nadmiernej kondensacji pary wodnej. Jednym z jej najczęstszych skutków jest powstawanie zawilgoceń i rozwój szkodliwej dla zdrowia mieszkańców pleśni. Przeprowadzenie kontrolnego badania termowizyjnego identyfikuje problem na wczesnym etapie, zapobiegając jego eskalacji.

Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl

Poznaj zalety termowizyjnego badania szczelności okien!

Poprawa termoizolacji budynku

Stwierdzenie nieszczelności w obrębie stolarki okiennej podczas badania kamerą termowizyjną to pierwszy krok do podjęcia działań na rzecz poprawy komfortu cieplnego budynku.

Optymalizacja kosztów

Zidentyfikowanie nieprawidłowości w montażu stolarki okiennej zapobiega niekontrolowanej utracie ciepła. Poprawia efektywność ogrzewania budynku i redukuje związane z tym koszty.

Dowód w procesach reklamacyjnych

Wykrycie błędów w montażu lub wad konstrukcyjnych stolarki okiennej podczas badania termowizyjnego upoważnia właściciela budynku do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej wobec wykonawcy czy producenta.

Prawidłowy montaż i szczelność stolarki okiennej to gwarancja komfortu cieplnego w budynku. Zadbamy o wnikliwą kontrolę izolacji Twoich okien!

Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top