Termowizja w przemyśle

WYKONYWANIE BADAŃ KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ W PRZEMYŚLE

Zbadaj stan swoich urządzeń i instalacji, zanim dojdzie do awarii.

Instalacje elektryczne, zanim ulegną awarii, zwykle się przegrzewają. Kamera termowizyjna wyraźnie pokazuje „gorące punkty”, abyś mógł zadziałać wcześniej.

Dlaczego klienci korzystają z naszych usług w tym zakresie?

 • Wymogi ubezpieczycieli.
 • ✓ Naturalna konieczność wykonywania regularnych przeglądów instalacji.
 • ✓ Chęć uniknięcia awarii, które skutkują zatrzymaniem pracy w przedsiębiorstwie, a tym samym stratami finansowymi.
 • ✓ Oszczędność, która wynika z zapobiegania awariom i naprawy uszkodzeń, zanim spowodują szkody.

Badanie termowizyjne to w 100% bezpieczny i nieinwazyjny sposób diagnozowania stanu instalacji oraz sprzętu przemysłowego. 

Termowizja w przemyśle | TERM-OS.pl
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
BADANIA TERMOWIZYJNE KAMERĄ Flir T1020
Kamera termowizyjna Flir-T102
KAMERA Flir T1020

Kamera o najlepszych parametrach z ręcznych kamer termowizyjnych dostępnych na rynku.

O rozdzielczości 1024x768 pikseli.

Badanie termowizyjne kamerą Flir T1020
Badanie termowizyjne z poziomu gruntu
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

WYKONUJEMY BADANIA TERMOWIZYJNE

Sprawdź, gdzie możesz wykorzystać termowizję

Elementów takich jak:
 • instalacje elektryczne, w szczególności: rozdzielnie elektryczne, szafy zasilająco-sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze,
 • silniki w centralach wentylacyjnych oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne,
 • istotne części maszyn i elementy instalacji przemysłowych,
 • rurociągi naziemne, sieci ciepłownicze.
W obiektach takich jak:
 • zakłady przemysłowe,
 • budynki magazynowe,
 • centra handlowe,
 • biurowce,
 • budynki użyteczności publiczne.

KORZYŚCI STOSOWANIA TERMOWIZJI W PRZEMYŚLE

Dlaczego warto zainwestować w badanie termowizyjne?

PREWENCJA, BEZPIECZEŃSTWO

Przy pomocy kamery termowizyjnej wykrywamy potencjalne awarie w ich najwcześniejszym stadium. Zgromadzone w ten sposób dane mogą być podstawą do podjęcia działań profilaktycznych i remontowych.

OSZCZĘDNOŚCI

Wykonywanie badań kamerą termowizyjną przyczynia się do zmniejszenia ilości awarii urządzeń elektroenergetycznych, przedłużenia ich żywotności.

Kamera termowizyjna wykrywa defekty niemożliwe do zidentyfikowania innymi metodami. Badania wykonywane są podczas normalnej pracy i przy standardowym obciążeniu całej instalacji elektrycznej, nie jest wymagany w związku z nim żaden przestój.

ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI

Regularna diagnostyka termowizyjna pozwala na uniknięcie przerw w dostawie energii elektrycznej, wynikających z powstania nagłych awarii, które kiedy już powstaną to często powodują wyłączenie maszyn lub nawet kosztowny przestój całego zakładu.

Rodzaje badań termowizyjnych w przemyśle

Zobacz, co Twoja firma zyska dzięki termowizji

BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Przedmiotem badania są m.in. szafy zasilająco-sterownicze, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, stacje transformatorowe, szynoprzewody, silniki w centralach wentylacyjnych oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.

Badanie wykonuje się przy normalnym obciążeniu poszczególnych torów prądowych. Polega ono na bezkontaktowym pomiarze temperatury złącz, przewodów i innych elementów rozdzielni. Badanie wykrywa niewłaściwie obrobione przewody i podłączenia zacisków, pozwala sprawdzić m.in. stan powierzchni izolacyjnych kabli i przewodów, poziom przyrostu temperatur.

Podczas badania można jasno określić czy system sieci elektrycznych działa tak, jak powinien lub z wyprzedzeniem zidentyfikować obszary wymagające konserwacji.
Dlaczego to takie ważne? Niezidentyfikowane uszkodzenia instalacji mogą doprowadzić do uszkodzeń maszyn, pożarów i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

BADANIE MASZYN I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Nieprzerwana ciągłość pracy jest w przemyśle priorytetem. Każdy zastój generuje zauważalne straty dla przedsiębiorstwa, dlatego należy im przeciwdziałać.

Badanie termowizyjne maszyn przemysłowych pozwala zidentyfikować elementy, których parametry cieplne odbiegają od normy. Zdiagnozowane części można wymienić, zanim doprowadzą do kosztownej w naprawie awarii sprzętu.

BADANIA RUROCIĄGÓW I SIECI CIEPŁOWNICZYCH

Badanie rurociągów i sieci ciepłowniczych pozwala wykryć wady powodujące straty ciepła. Należą do nich uszkodzenia izolacji termicznej, nieszczelności, wycieki czynnika grzewczego.

Regularnie wykonywanie badań pomaga uniknąć niechcianych strat — zarówno ciepła, jak i pieniędzy. Kamera termowizyjna w szybki i nieinwazyjny sposób może wykryć w miejsca, które wymagają naprawy lub konserwacji.

Wypełnij formularz szybkiej wyceny

Zobacz nasze realizacje

Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Przewiń do góry