badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych

Przeprowadzamy profesjonalne i kompleksowe badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych w zakładach przemysłowych na terenie całej Polski. Wykonujemy regularne przeglądy, które pozwalają zapobiec ewentualnym problemom w niedalekiej przyszłości. Zajmujemy się również identyfikacją awarii i wydajemy rekomendacje działań naprawczych, określając ich priorytet i kolejność realizacji. Badanie termowizyjne ma charakter bezinwazyjny i bezkontaktowy, a co najważniejsze – w przeciwieństwie do innych metod diagnostycznych nie wymaga żadnych przerw w pracy zakładu. Wykonujemy je pod standardowym obciążeniem torów prądowych, co jest istotne dla utrzymania ciągłości działalności.

Wykryjemy przyczynę awarii w rozdzielni elektrycznej

Diagnostyka termowizyjna w zakładzie przemysłowym pozwala ocenić stan instalacji elektroenergetycznej w oparciu o temperaturę tworzących ją elementów. Na podstawie szczegółowej analizy rozkładu temperatury wykwalifikowany diagnosta może zidentyfikować przyczynę awarii: poluzowanie czy korozję złączy, asymetrię obciążenia torów prądowych lub przekroczenie dopuszczalnych norm termicznych wskutek przeciążenia. 

Wykrycie anomalii termicznych w podzespołach pozwala nam opracować wykaz rekomendacji. Uwzględniając przyrosty temperatury poszczególnych elementów oraz skalę asymetrii torów prądowych w odniesieniu do pozostałych, określamy zakres niezbędnych działań naprawczych oraz stopień ich pilności.

Badanie termowizyjne kamerą Flir T1020
Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej

Zadbamy o systematyczne kontrole rozdzielni w zakładzie przemysłowym

Regularne badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych to istotny obszar prewencji zagrożeń. Pozwalają zidentyfikować drobne usterki, które w przyszłości mogą stać się przyczyną dotkliwej w skutkach awarii. Weryfikujemy wnikliwie stan torów prądowych w całym zakładzie, określając potencjalne ryzyko ich uszkodzenia. Opis wykonanych działań, wraz z wnioskami i rekomendacjami przekazujemy klientowi w postaci raportu termowizyjnego. Warto wiedzieć, że dla jego wykonania coraz częściej firmy ubezpieczeniowe, działające na terenie Polski, przyjmują za obligatoryjne niemieckie normy, takie jak:

  • norma DIN 54191:2009-03 – Badania nieniszczące – badanie termograficzne urządzeń elektrycznych;
  • wytyczne VdS 2851 – Bezdotykowy pomiar temperatury – termografia;
  • wytyczne VdS 2859 Dodatek C – Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer.

Wspomniane normy obligują zakłady przemysłowe do corocznego wykonywania badań termowizyjnych rozdzielni elektrycznych.

Wypełnij formularz szybkiej wyceny

Naszym priorytetem jest pełna satysfakcja klientów. Po badaniu otrzymasz szczegółowy raport termowizyjny!

Poznaj zalety termowizyjnego badania rozdzielni elektrycznych!

Utrzymanie ciągłości pracy zakładu

Termowizyjne badanie rozdzielni elektrycznych wykonujemy podczas normalnej pracy zakładu. Nie wymaga ono przerw w działaniu linii produkcyjnych czy wyłączenia maszyn.

Zgodność z normami ubezpieczycieli

Poświadczony raportem poprawny stan instalacji elektroenergetycznej nie tylko gwarantuje zgodność z wymogami ubezpieczyciela, ale także obniża wysokość składki.

Szybka diagnostyka awarii

Badanie z wykorzystaniem kamery termowizyjnej pozwala szybko i nieinwazyjnie wykryć awarię oraz jej przyczynę. Zapobiega w ten sposób kosztownym i długotrwałym naprawom.

W bezpieczeństwie zakładu przemysłowego nie ma miejsca na półśrodki. Skorzystaj ze wsparcia ekspertów od termowizji!

Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top