Badanie przewodów wentylacyjnych

Badanie termowizyjne przewodów wentylacyjnych

Przeprowadzamy szczegółowe badania termowizyjne przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Kamera termowizyjna wykrywa promieniowanie podczerwone emitowane przez każde ciało osiągające temperaturę wyższą od zera bezwzględnego. W przypadku przewodów wentylacyjnych medium pomiarowym jest powietrze, a przedmiotem badań jest pomiar jego wpływu na określoną powierzchnię. Za pomocą nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie sprzętu sprawdzamy prawidłowość działania wentylacji grawitacyjnej, wykrywając wady instalacyjne lub problemy wynikające z procesu eksploatacji.

Sprawdzimy cyrkulację powietrza w wentylacji grawitacyjnej

Prawidłowa cyrkulacja powietrza ma kluczowe znaczenie dla zachowania optymalnych warunków w pomieszczeniu. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesną kamerę termowizyjną, która służy ocenie cyrkulacji w przewodach wentylacyjnych, zarówno w nowych budynkach, jak i w obiektach wymagających modernizacji. 

Termowizyjne badanie umożliwia diagnozę szczelności kanałów pod ciśnieniem. Pozwala wykryć ciąg wsteczny, czyli odwrócenie kierunku przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym.

Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

Naszym priorytetem jest pełna satysfakcja klientów. Po badaniu otrzymasz szczegółowy raport termowizyjny!

Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl

Ocenimy ryzyko powstawania zawilgoceń

Wszelkie odchylenia od norm są niepożądane i mogą determinować liczne problemy, również dla zdrowia mieszkańców. Zbyt intensywny przepływ powietrza przyczynia się do strat energii i może wpływać na zwiększenie wilgotności, czego skutkiem jest rozwój niekorzystnych dla zdrowia nalotów pleśni. Badanie termowizyjne pozwala nam przeprowadzić pomiar temperatury powietrza przy kratkach wentylacyjnych. 

Dzięki termogramom możemy więc z dużą łatwością określić, czy kierunek przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym jest prawidłowy.

Poznaj zalety termowizyjnego badania wentylacji!

Poprawa bezpieczeństwa

Termowizyjna ocena sprawności działania przewodów kominowych i wentylacyjnych sprzyja minimalizacji zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców budynku.

Precyzyjna lokalizacja problemu

Przewody wentylacyjne to dość kłopotliwe miejsce do diagnozowania problemów. Termowizja pozwala wykryć usterki niewidoczne „gołym okiem”.

Minimalizacja kosztów

Wskazanie potencjalnych miejsc powstawania zawilgoceń ogranicza ryzyko kosztownych napraw i ingerencji w konstrukcję budynku np. skuwania tynku.

System wentylacyjny jest jednym z najbardziej newralgicznych miejsc w budynku i ma nieocenione znaczenie dla jego bezpieczeństwa. Skorzystaj z usług profesjonalistów w ocenie przewodów wentylacyjnych!

Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top