Raporty termowizyjne

Raport z badania termowizyjnego

Badanie, przeprowadzone przez eksperta z TERM-OS, wieńczy sporządzenie kompletnego raportu termowizyjnego. Szczegółowa dokumentacja uwzględnia nie tylko przebieg realizacji zlecenia, ale także ostateczne konkluzje i rekomendacje, które sugerują klientowi zakres wymaganych działań naprawczych oraz ich priorytet.

Raport z badania termowizyjnego budynku

W przypadku, gdy przedmiotem badań jest budynek, raport termowizyjny opracowywany jest na podstawie normy PN-EN 13187. Zgodnie z nią poprawne pomiary można wykonać, gdy różnica między temperaturą zewnętrzną a temperaturą wewnątrz pomieszczeń wynosi min. 12-15 st. C, z zastrzeżeniem utrzymania stabilnej temperatury przez 24 godziny przed badaniem (wahania temperatury między dniem i nocą ok. 5 st. C). Norma PN-EN 13187 określa także warunki środowiskowe. Wskazuje, że wyniki badania są zależne od wiatru (silny wiatr wychładza ścianę, co zmienia wynik obrazu termowizji) oraz poziomu nasłonecznienia (w ciągu 24 godzin przed pomiarem elewacja nie może być nasłoneczniona). Rekomenduje się więc wykonanie badania przed wschodem lub po zachodzie słońca.

Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl
Termowizja w przemyśle | TERM-OS.pl

Raport z badania termowizyjnego urządzeń elektrycznych

Jeśli przedmiotem badań są urządzenia elektryczne, raport powstaje w oparciu o:

  • normę DIN 54191:2009-03 Zerstörungsfreie Prüfung — Thermografische Prüfung elektrischer Anlagen (Badania nieniszczące — badanie termograficzne urządzeń elektrycznych);
  • wytyczne VdS 2851 Berührungslose Temperaturmessung -Thermografie (Bezdotykowy pomiar temperatury — termografia);

wytyczne VdS 2859 Anhang C Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme — Dodatek C (Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer).

Wypełnij formularz szybkiej wyceny

W jakich sytuacjach warto posiadać raport termowizyjny?

Raport termowizyjny to dokument powykonawczy, który jest przydatny w wielu sytuacjach.

Zakup nieruchomości

Planujesz zakup domu lub mieszkania z rynku wtórnego? Badanie termowizyjne umożliwia wnikliwą ocenę termoizolacji budynku i instalacji. Decydując się na tę metodę przed finalizacją transakcji, pozyskasz wiedzę na temat rzeczywistego stanu obiektu czy ryzyka wystąpienia awarii, które mogą generować wysokie koszty w przyszłości. W ten oto sposób raport termowizyjny, przygotowany przez certyfikowaną firmę, pomaga podjąć decyzję o zakupie nieruchomości lub umożliwia negocjację jej ceny.

Postępowanie reklamacyjne

Podejrzewasz, że wykonawca prac remontowo-budowlanych popełnił błąd w sztuce budowlanej? Raport z diagnostyki termowizyjnej budynku bywa pomocny także w przypadku postępowania reklamacyjnego. Rzetelnie przeprowadzone badanie pozwala zidentyfikować błędy wykonawców, a także niską jakość czy wadliwość wykorzystanych materiałów budowlanych. Dokumentacja ta może być argumentem w procedurze reklamacyjnej lub stać się dowodem w postępowaniu sądowym.

Umowa z ubezpieczycielem

Zawierasz polisę z firmą ubezpieczeniową? Coraz częściej raport z badania termowizyjnego bywa warunkiem stawianym przez firmy ubezpieczeniowe. Dotyczy to zwłaszcza zakładów przemysłowych, w których nawet niewielka usterka może spowodować duże straty. Warunkiem koniecznym jest jednak przeprowadzenie badania termowizyjnego przez zewnętrzną i bezstronną firmę, która ma odpowiednie certyfikacje. Warto wiedzieć, że nierzadko raport termowizyjny, poświadczający dobry stan obiektu, pozwala obniżyć wysokość składki ubezpieczenia.

Sprawdź, co znajduje się w naszym raporcie!

Opis przedmiotu badania

Sporządzany przez nas raport termowizyjny ma charakter indywidualny i uwzględnia specyfikę zlecenia. Każdorazowo zawieramy w nim szczegółowe informacje na temat przedmiotu badania.

Metodologia pomiaru

Przekazywany klientowi dokument powykonawczy uwzględnia omówienie metodologii pomiaru, jak również prezentację wykorzystanej do tego celu aparatury.

Dokumentacja fotograficzna

Do wszystkich naszych raportów dołączamy kompletny wykaz termogramów diagnozowanych obiektów. Materiał graficzny uzupełniamy o przegląd parametrów i stosowne komentarze.

Wnioski z badania

Raport przedstawia konkluzje z przeprowadzonych badań termowizyjnych. Można w nim znaleźć zakres wykonanych czynności i wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości.

Rekomendacje działań naprawczych

Ostateczne wnioski z wykonanego badania uzupełniamy o rekomendacje działań naprawczych. Wskazujemy konkretne rozwiązania, sugerując stopień pilności i kolejność ich wdrożenia.

Naszą dewizą jest pełna transparentność w działaniu! Skorzystaj z pomocy certyfikowanej firmy i uzyskaj szczegółowy raport z badania termowizyjnego!

Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top