badania termowizyjne w budownictwie

Badania termowizyjne w budownictwie

Ostatnie dekady przyniosły diametralne zmiany w podejściu do metod diagnostycznych w budownictwie. Aktualnie coraz większą popularność zyskuje termowizja, której zakres zastosowań w budownictwie ulega sukcesywnemu rozszerzeniu. Podążając z duchem czasu, nasza firma oferuje profesjonalne usługi termowizyjne właścicielom budynków mieszkalnych i użytkowych, jak również przedsiębiorcom działającym w branży budowlanej.

Termografia to przyszłość branży budowlanej!

Sprawdź zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie!

W jakich przypadkach warto skorzystać z profesjonalnego badania termowizyjnego?

  • redukcja kosztów ogrzewania i klimatyzacji;
  • weryfikacja jakości wykonania prac budowlanych i wykończeniowych;
  • szacowanie wartości nieruchomości podczas sprzedaży lub kupna;
  • dostosowywanie budynku do wymogów sprecyzowanych w programach dotacyjnych na termomodernizację;
  • ocena stopnia efektywności cieplnej budynku przed planowaną termomodernizacją;
  • prewencja przeciwpożarowa.
Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

Naszym priorytetem jest pełna satysfakcja klientów. Po badaniu otrzymasz szczegółowy raport termowizyjny!

Audyt termowizyjny systemów grzewczych

Zaawansowana technologia to gwarancja najwyższego standardu naszych usług!

Poznaj bliżej kamerę FLIR T1020!
Kamera termowizyjna Flir-T102
Najwyższa jakość obrazu​
Rozdzielność na poziomie 1024x768 pikseli i zaawansowane funkcjonalności to gwarancja najwyższej jakości obrazu!
Precyzyjność pomiarów
Kamera FLIR wykonuje pomiary z odległości dwukrotnie większej niż inne stosowane w branży obiektywy!
Bieżące raportowanie
Funkcja Rapid Report™ pozwala na natychmiastowe udostępnianie obrazów i wyników pomiarów!
Kompatybilność z projektem
Dzięki programowalnym przyciskom konfigurujemy urządzenie z uwzględnieniem specyfiki realizowanego projektu!

Dlaczego warto zainwestować w profesjonalne usługi termowizyjne?

Dowiedz się więcej o korzyściach badania termowizyjnego w budownictwie!

Badanie termograficzne to w pełni bezpieczna, nieinwazyjna i wysoce skuteczna metoda analizy anomalii termicznych w budynkach. Zapoznaj się ze wszystkimi korzyściami i sprawdź, dlaczego jest rozwiązaniem szytym na miarę każdej potrzeby w budownictwie!

Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl

KORZYŚCI STOSOWANIA TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE

Badania termowizyjne to nieinwazyjna metoda

Badania termowizyjne pozwalają na przeprowadzenie oceny termicznej bez ingerencji w budynek czy instalacje. Są wykonywane w sposób bezdotykowy, nie stanowiąc żadnego zagrożenia dla stanu mienia lub uczestniczących w pomiarze osób. W tym zakresie różnią się znacząco od innych metod inspekcji, które wymagają ingerencji w konstrukcję budynku. Dzięki termowizji sprawdzisz stan instalacji czy ocenisz precyzyjnie wyciek z ogrzewania podłogowego bez kucia ścian i podłóg oraz powodowanych tym dodatkowych kosztów!

Termowizja w budownictwie ma wysoką wartość diagnostyczną

Termografia służy identyfikacji różnych nieprawidłowości, które obniżają komfort użytkowania budynku. Dzięki niej pozyskasz wiedzę na temat termoizolacji obiektu, stanu stolarki okiennej i ocieplenia poddasza, jak również ocenisz sprawność wentylacji, stan systemu grzewczego i instalacji elektrycznej. Za pomocą kamery termowizyjnej wykrywamy obecność wad konstrukcyjnych oraz oceniamy jakość użytych materiałów i zgodność wykonania ze sztuką budowlaną.

Termogramy budynków to doskonały sposób prewencji zagrożeń

Badania termowizyjne mają nieoceniony potencjał prewencyjny. Analiza termogramów pozwala wykryć usterki na wczesnym etapie, zaplanować i wdrożyć działania naprawcze przed wystąpieniem dotkliwych skutków.

Regularne badanie kamerą termowizyjną pozwoli utrzymać Twój budynek w dobrym stanie technicznym! Skontaktuj się z naszą firmą i korzystaj z usług profesjonalistów w branży!

Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top