Badanie termowizyjne kamerą Flir T1020

Badanie termowizyjne budynków wielokondygnacyjnych

12 lipca 2022
Termowizyjne badanie wielokondygnacyjnych budynków najczęściej ograniczone jest do oględzin wyłącznie z zewnątrz. Należy jednak podkreślić to, że w niektórych przypadkach, aby wykryć źródła straty ciepła i rozwiązać wszelkie występujące problemy, potrzebne jest przeprowadzenie badania termowizyjnego konkretnych pomieszczeń w wewnątrz nieruchomości.

W jaki sposób wykonuje się badanie termowizyjne budynków wielokondygnacyjnych?

Badanie termowizyjne budynków wielokondygnacyjnych

Badanie termowizyjne elewacji zewnętrznej w przypadku niewielkich obiektów można bez problemu wykonać z poziomu terenu. Problem pojawia się jednak w przypadku nieruchomości wielokondygnacyjnych, ponieważ pomiary wykonane z terenu mogą nie być zadowalające.

Podczas badania elewacji zewnętrznej wysokich budynków z poziomu terenu, obserwacja zazwyczaj jest wykonywana z odległości nawet kilkudziesięciu metrów. Tak samo jest w przypadku gdy stanowisko dla operatora wykonującego pomiar znajduje się na dachu sąsiedniego budynku. W tym przypadku jednak może mieć to dodatkową zaletę, gdyż obserwacja nie będzie realizowana pod dużym kątem. Można więc będzie tutaj wyeliminować przynajmniej częściowo niekorzystne oddziaływanie temperatury radiacyjnej nieboskłonu

Jak prawidłowo wykonać badanie termowizyjne wielokondygnacyjnych budynków?

 

Oddziaływanie temperatury radiacyjnej nieboskłonu występuje podczas badania termowizyjnego z poziomu terenu, gdy gęsta zabudowa albo zadrzewienie przeszkadzają w odsunięciu się operatora na większą odległość od elewacji nieruchomości albo wznios kamery przekracza 25-30º.

W takim przypadku warto wykorzystać podnośnik samochodowy z odpowiednim wysięgnikiem. Niestety trzeba będzie tutaj doliczyć dodatkowe koszty badania, a w niektórych przypadkach trzeba załatwić dodatkowe formalności, takie jak zgodę na zajęcie pasa drogowego.

Najlepszym rozwiązaniem okazuje się wykorzystanie do takiego celu profesjonalnej kamery termowizyjnej, takiej jak np. Flir T1020. Ma ona najlepsze możliwe parametry z ręcznych kamer termowizyjnych, które aktualnie dostępne są na rynku, dzięki czemu uzyskujemy wysoką jakość termografów, wiarygodną analizę i interpretację zarejestrowanych anomalii termicznych.

Niestety nie można uzyskać tak wysokiej jakości termografów przy zastosowaniu standardowej kamery termowizyjnej średniej klasy.

BADANIA TERMOWIZYJNE KAMERĄ Flir T1020

Kamera o najlepszych parametrach z ręcznych kamer termowizyjnych dostępnych na rynku

Kamera termowizyjna Flir-T102
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wykonywaniu badania termowizyjnego?

Bardzo często przy badaniu termowizyjnym budynków wielokondygnacyjnych występuje problem odbić od otoczenia. Dotyczy to wszelkiej nowoczesnej zabudowy, czyli obiektów wykonanych ze szkła, polerowanego kamienia albo wyłożonych płytami elewacyjnymi, które mają niski współczynnik emisyjności.

Badanie termowizyjne z poziomu gruntu

Trzeba także pamiętać o tym, że badania będą zależeć również w dużym stopniu od warunków pogodowych, które panują w okresie poprzedzającym oraz w trakcie badania. Norma PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni, określa warunki środowiskowe zgodnie z którymi należy wykonywać badanie termowizyjne. Ważnym czynnikiem jest stopień zachmurzenia oraz wysokość pułapu chmur, ponieważ wtedy radiacyjne oddziaływanie temperatury nieba, może w dużym stopniu zniekształcić prawidłowe wyniki.

Podczas badania termowizyjnego budynków wielokondygnacyjnych nie powinno być również żadnych opadów albo mgły, a elewacja nieruchomości musi być sucha. Sama siła wiatru może mieć również wpływ na wyniki badania, gdyż te odsłonięte elementy elewacji będą miały znacznie niższą temperaturę niż ściany lepiej osłonięte czy znajdujące się wewnątrz logii, gdzie wymiana powietrza już jest znacznie ograniczona.

Wykonanie badania termowizyjnego przy pomocy kamery Flir T1020 o rozdzielczości 1024×768 pikseli – najwyższej dostępnej na rynku, przez doświadczonego, certyfikowanego termografistę, który bierze pod uwagę powyżej opisane czynniki oraz stosuje się do wymagań określonych w normie PN-EN 13187 zapewni wykonanie miarodajnej oceny jakości termicznej wielokondygnacyjnego budynku.

Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Scroll to Top