kamera termowizyjna - usługi

KAMERY TERMOWIZYJNE
Poznań i okolice

Termowizja (termografia) lub inaczej diagnostyka kamerą termowizyjną jest jedną z najnowocześniejszych metod analizy pozwalające na oszczędności – zarówno pasywne, jak i aktywne. Jest badaniem realizowanym pod kątem określenia rozkładu temperatur diagnozowanego obiektu. Stosowane w tym celu urządzenia diagnostyczne – nowoczesne kamery termowizyjne – działają bezinwazyjnie – nie zakłócają struktury i nie ingerują w działanie diagnozowanego obiektu.

Wykorzystują one zjawisko detekcji fal elektromagnetycznych, czyli niewidzialnego dla ludzkiego oka promieniowania podczerwonego. Fale te rejestrowane są przez kamerę termowizyjną i przekształcane w obraz, który następnie może podlegać specjalistycznym analizom.

Termowizja w budownictwie | TERM-OS.pl
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
BADANIA TERMOWIZYJNE KAMERĄ Flir T1020
Kamera termowizyjna Flir-T102
KAMERA Flir T1020

Kamera o najlepszych parametrach z ręcznych kamer termowizyjnych dostępnych na rynku.

O rozdzielczości 1024x768 pikseli.

Badanie termowizyjne kamerą Flir T1020
Badanie termowizyjne z poziomu gruntu
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

Badania kamerami termowizyjnymi pozwalają na dokładną analizę rozkładu temperatur i kierunków przemieszczania się mas zimnego i ciepłego powietrza. Daje to pełny obraz efektywności cieplnej zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-architektonicznych, materiałów budowlanych i wykorzystanej technologii. Badanie kamerą termowizyjną wskazane jest zarówno w procesie inwestycyjnym – na poszczególnych etapach wznoszenia obiektu – oraz w już istniejących nieruchomościach. Wszędzie tam gdzie zakłócona jest efektywność cieplna, stwierdzono wychłodzenia czy występowanie miejsc o zwiększonej wilgotności warto takie badanie przeprowadzić.

BADANIA TERMOWIZYJNE
Poznań i okolice

Już na etapie wznoszenia nieruchomości warto pomyśleć o ponoszonych w trakcie jej użytkowania kosztach. Efektywność cieplna budynku w znacznym stopniu wpływa na obniżenie kosztów ogrzewania a badania profesjonalną kamerą termowizyjną przez doświadczonych specjalistów zapewniają kompleksową usługę – ustalenie ewentualnych niedociągnięć lub wskazanie miejsc, które stanowią źródło nieszczelności. Biorąc pod uwagę fakt, że osiągnięcie najlepszej efektywności cieplnej budynku związane jest z zapewnieniem jak najlepszej jego hermetyczności – badanie kamerą termowizyjna już na etapie realizowania inwestycji pomoże w wykryciu wszelkich problematycznych miejsc powodujących utratę ciepła z budynku.

Badania termowizyjne zapewniają kompleksową analizę izolacji budynku: poddaszy, dachów, fundamentów czy ścian działowych – w tym sprawdzenie poprawności wykonania izolacji, weryfikację jej grubości i efektywności, sprawdzenie poziomu izolacyjności całego obiektu oraz poszczególnych pomieszczeń.

Badania kamerą termowizyjną obejmują ponadto weryfikację zachowania ciągłości i badanie izolacyjności termicznej wieńców oraz prawidłowość montażu i szczelność okien oraz drzwi. Pozwalają one na rzetelną ocenę jakości wykonanych prac budowlanych – w efekcie można dokonać szybkiej i na tym etapie realizacji przedsięwzięcia niezbyt kosztownej zmiany lub modernizacji, skutkującej w przyszłości znaczną poprawą wydajności energetycznej obiektu oraz zmniejszeniem kosztów związanych z jego eksploatacją.

TERMOWIZJA
Poznań

Badanie kamerą termowizyjną pozwala nie tylko na ocenę inwestycji na etapie budowy. W momencie zakupu nieruchomości lub w trakcie jej eksploatacji również powinno się zadbać o jak najlepsze zabezpieczenie termiczne oraz prawidłowe funkcjonowanie systemów odpowiedzialnych za utrzymanie najkorzystniejszych warunków termicznych. Jest to tak zwany “Audyt termowizyjny”.

Usługę badania kamerą termowizyjną warto zamówić już w momencie planowania zakupu nieruchomości lub jej odbioru. Specjalista wykonujący badanie termowizyjne sprawdzi jakość ocieplenia budynku, rozwiązań zastosowanych w zakresie izolowania przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykona przegląd efektywności izolacyjnej ogrzewania (w tym ogrzewania podłogowego) i sprawdzi prawidłowość montażu stolarki okiennej i drzwi. Wykonując badanie kamerą termowizyjną można również wykryć miejsca nadmiernego wychłodzenia lub zawilgocenia, co z pewnością uchroni przed zakupem nieruchomości z obszarami podatnym na powstawanie wilgoci lub pleśni.

Badanie kamerą termowizyjną zalecane jest jako usługa okresowa. Z uwagi na eksploatację, konieczność regulacji systemów, w tym systemów ogrzewania czy prace elementów konstrukcyjnych – regularne korzystanie z usługi badań termowizyjnych zapewni detekcję nieprawidłowości. Odpowiednio wczesne wykrycie np. usterki w ogrzewaniu podłogowym, zatoru w grzejnikach tradycyjnych ale także powstania mikro nieszczelności w miejscach montażu drzwi, okien i innych elementów uchylnych pozwoli na szybkie ich wyeliminowanie a co za tym idzie na znaczne oszczędności.

Termowizja jest wskazana jako usługa okresowa w szczególności w obiektach wyposażonych w systemy wentylacji i klimatyzacji. Niejednokrotnie badanie kamerą termowizyjną wykazuje, że otwory wentylacyjne, mające za zadanie wyciągać powietrze z pomieszczenia, wdmuchują do wnętrza powietrze z zewnątrz, co skutkuje schładzaniem pomieszczeń i nie jest sytuacja pożądaną szczególnie przy występowaniu ujemnych temperatur. Jednocześnie możliwe jest sprawdzenie szczelności ciągów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i kominowych, dzięki czemu uniknąć można dodatkowych strat ciepła.

Badanie termowizyjne jest również w stanie wykryć ukrywające się w pustych przestrzeniach zwierzęta.

Po usługę badania kamerą termowizyjną warto również zgłosić się w momencie planowania większego remontu czy modernizacji obiektu. Analiza efektywności cieplnej przed rozpoczęciem prac może wskazać ewentualne możliwości w zakresie osiągnięcia wyżej efektywności.

Badanie kamerą termowizyjną jest zalecane w szczególności przy wykonywaniu prac dociepleniowych – zarówno elewacji, jak i stropów czy poddaszy. Pozwala ono ocenić jakość wykonanych prac i wyeliminować ewentualne niedociągnięcia.

BADANIE TERMOWIZYJNE
Poznań

Badanie kamerą termowizyjną oprócz redukcji strat energetycznych i cieplnych, jest również niezwykle ważnym narzędziem w prewencji dotyczącej wszelkiego rodzaju instalacji w zakładach lub halach produkcyjnych. Wykonanie badania kamerą termowizyjną pozwala uprzedzić ewentualne problemy i zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii co praktycznie zawsze wiąże się ze stratami finansowymi dla przedsiębiorstwa.

Badanie kamerą termowizyjną na okoliczność przegrzewania się systemów lub elementów instalacji jest nie tylko zabezpieczeniem ciągłości działania przedsiębiorstwa, ale niejednokrotnie również wymogiem ubezpieczyciela, warunkującym wypłatę ewentualnego świadczenia w razie wystąpienia awarii. Badaniom termowizyjnym w szczególności powinny być poddawane urządzenia mechaniczne, często narażone na uderzenia, ścisk, czy tarcie.

Badanie termowizyjne instalacji przemysłowych oraz sprzętu nie jest badaniem inwazyjnym, zapewnia stuprocentowe bezpieczeństwo i nie wymaga specjalnych przygotowań.

BADANIA KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ
Poznań

Kompleksowe i profesjonalne badanie termowizyjne (termografia kamerą termowizyjną) jest wbrew skomplikowanej nazwie szybkie i bezproblemowe. Nie wymaga ingerencji zarówno w proces budowlany, jak i technologiczny – podczas wykonywania badania termowizyjnego nie dochodzi do naruszenia konstrukcji obiektu lub struktur instalacji.
Po dokonaniu pomiarów na miejscu dane zebrane przy użyciu kamery termowizyjnej analizowane są przez specjalne oprogramowania, które dzięki odpowiednio opracowanym algorytmom, są w stanie z dużą precyzją wskazać rozłożenie temperatur, dzięki czemu możliwe jest zlokalizowanie nieprawidłowości i odchyleń.
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Przewiń do góry