Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej

BADANIA TERMOWIZYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Pracujesz w branży instalacji elektrycznych lub zajmujesz się ich projektowaniem? Budujesz domy, a może prowadzisz firmę zarządzającą nieruchomościami lub wspólnotami mieszkaniowymi? W każdym przypadku będziesz mieć do czynienia z projektowaniem, wykonywaniem, odbiorami lub pomiarami instalacji elektrycznych czy innych urządzeń. Bardzo ważne jest, aby instalacja była wykonana solidnie, dokładnie i zgodnie z projektem.

Skutecznym sposobem na wykrycie błędów w instalacjach i ich działaniu jest przeprowadzenie badania termowizyjnego. Dowiedz się, na czym ono polega i jak można je przeprowadzić. Sprawdź, w jaki sposób można je wykorzystać w przemyśle i budownictwie.

Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
BADANIA TERMOWIZYJNE KAMERĄ Flir T1020
Kamera termowizyjna Flir-T102
KAMERA Flir T1020

Kamera o najlepszych parametrach z ręcznych kamer termowizyjnych dostępnych na rynku.

O rozdzielczości 1024x768 pikseli.

Badanie termowizyjne kamerą Flir T1020
Badanie termowizyjne z poziomu gruntu
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

NA CZYM POLEGA BADANIE TERMOWIZYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ?

Badanie instalacji elektrycznej kamerą termowizyjną

Badanie wykonuje się przy pomocy wysokiej jakości kamery termowizyjnej. Rejestruje ona promieniowanie cieplne, które jest emitowane przez obiekt. W przypadku instalacji i urządzeń elektrycznych są to wszelkiego rodzaju przewody, skrzynki, bezpieczniki, oprawy, gniazda, łączniki oraz żarówki. Kamera termograficzna wykorzystuje do badań promieniowanie podczerwone i zapisuje obraz, który dokumentuje rozkład energii cieplnej.

Wszelkie awarie i usterki można wykryć w ich wczesnym stadium a dane zgromadzone w trakcie badania są podstawą w planowaniu i podejmowaniu działań profilaktycznych oraz ewentualnych wymianach elementów instalacji lub jej remontu. Badania tego typu zmniejszają znacząco ilość awarii lub usterek urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, a także przyczyniają się do wydłużenia czasu ich prawidłowego działania. Wykonywane są w czasie codziennego, normalnego użytkowania instalacji i przy jej standardowych obciążeniach. Jest to wygodne, ponieważ nie ma potrzeby wyłączania instalacji – takie badanie jest bezinwazyjne.

W CZYM MOŻE POMÓC BADANIE TERMOWIZYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ?

Badanie termowizyjne może wykryć wszelkie defekty, które przy stosowaniu innych metod są często trudne lub niemożliwie do zlokalizowania i zdiagnozowania. Przeprowadzanie regularnych badań i diagnostyki, pomoże niewątpliwie uniknąć większych awarii, przerw w pracy urządzeń oraz ich kosztownych napraw. Instalacja elektryczna, przez którą przepływa prąd, stanowi dla niego naturalny opór. W przypadku wystąpienia przeciążeń lub przepięć w instalacji, dzięki badaniom, można ustalić ich miejsce oraz wielkość i natężenie. Dzięki temu wykrywa się również ewentualne błędy montażowe instalacji, które najczęściej pojawiają się już po odbiorach i w trakcie normalnego użytkowania.

Wszelkie pęknięcia kabli czy rozszczelnienia izolacji można w ten sposób bardzo szybko wykryć. Zdarzające się zbyt słabe łączenia często powodujące duże opory na instalacji i w efekcie jej znaczne i szybkie nagrzewanie. Badanie termowizyjne instalacji elektrycznej kamerą jest w niektórych przypadkach wymagane przez ubezpieczycieli firm lub nieruchomości.

Okresowe przeglądy instalacji są również wymagane w miejscach, w których występują szczególne warunki jej eksploatacji, czyli firmach produkcyjnych, halach magazynowych, tunelach czy urządzeniach instalacji miejskich. Badania termowizyjne instalacji elektrycznej chronią w wymierny sposób przed niepotrzebnymi stratami finansowymi i pozwalają na znaczące oszczędności w czasie eksploatacji instalacji a także zapobiegają skomplikowanym naprawom i awariom.

GDZIE PRZEPROWADZA SIĘ BADANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ?

Badania termowizyjne instalacji elektrycznej można przeprowadzać na elementach takich jak: rozdzielnie elektryczne, skrzynki elektryczne, tablice rozdzielcze oraz szafy bezpiecznikowe i zasilająco-sterownicze. Urządzenia elektromechaniczne i elektryczne, silniki zasilające centrale wentylacyjne oraz inne istotne części maszyn, mogą być z powodzeniem badane przez kamerę termowizyjną.

Niezwykle ważne jest także badanie elementów instalacji przemysłowych, w tym rurociągów i sieci ciepłowniczych. Instalacje elektryczne zakładów przemysłowych, magazynów, centrów handlowych, biurowców i budynków użyteczności publicznej również wymagają bieżących przeglądów, które mogą być realizowane dzięki badaniom termowizyjnym.

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ BADANIA TERMOWIZYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRZEMYŚLE?

Badanie instalacji elektrycznej kamerą termowizyjną

W domach mieszkalnych, gdzie zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie, bardzo rzadko przeprowadza się termowizyjne badania instalacji elektrycznych. Głównymi zleceniodawcami tego rodzaju badań są w związku z tym głównie zakłady przemysłowe, a także firmy będące właścicielami obiektów szczególnie narażonych na ciężkie warunki eksploatacji.

Z tego powodu, głównymi zleceniodawcami termowizyjnych inspekcji instalacji elektrycznych, są przede wszystkim zakłady przemysłowe oraz firmy posiadające obiekty, szczególnie narażone na problemy związane z przerwami w zasilaniu lub jego utratą. Bardzo ważne jest w tym przypadku doświadczenie operatora oraz sprzęt, jakim dysponuje.

Ważna jest także rozdzielczość kamery używanej do badania. Dla dokładności przeprowadzanych badań ważna jest również odległość od badanego obiektu lub powierzchni. Jeśli jest zbyt duża, a dodatkowo kamera ma małą rozdzielczość, bardzo łatwo jest przeoczyć miejsce, które ma podwyższoną w stosunku do najbliższego otoczenia temperaturę. Może być ono niestety miejscem późniejszej awarii lub usterki. Na szczęście, przeoczenie dużych różnic temperatur dochodzących do kilkudziesięciu stopni jest prawie niemożliwe, nawet w czasie badania kamerą o niskiej rozdzielczości.

Badania rozdzielni powinny być prowadzone przez osoby odpowiednio przygotowane i posiadające doświadczenie. Badania są prowadzone bezdotykowo z wykorzystaniem kamery termowizyjnej o dużej rozdzielczości. Elementami najczęściej badanymi są szyny zbiorcze, wyłączniki mocy, transformatory, przekładniki oraz odłączniki. Ocenia się także stan przewodów i kabli, lecz przede wszystkim upływności oraz częściowe pęknięcia na wszelkich powierzchniach izolacyjnych. Po badaniu wydawane są wyniki z dokumentacją fotograficzną, zestawieniem badanych rozdzielni oraz ich analizą termiczną z opisem.

Badania termowizyjne instalacji elektrycznych są przeprowadzane nie tylko w obiektach i budynkach przemysłowych. Można je zlecić z powodzeniem w domach jednorodzinnych i mieszkaniach. W trakcie badania sprawdzana jest głównie tablica lub skrzynka z bezpiecznikami. Weryfikowane są wszystkie połączenia obwodów i ich przewodów. Sprawdza się je pod kątem występowania nadmiernego przegrzewania. Dodatkowym działaniem jest także weryfikacja przebiegu instalacji elektrycznej w przegrodach budowlanych, czyli ścianach.

BADANIE TERMOWIZYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I JEGO WYNIKI

Wyniki badania, które zawierają konkretne dane o instalacji, są przetwarzane przez specjalne oprogramowanie komputerowe. Osiągnięta przez badane elementy instalacji temperatura ma bezpośredni wpływ na podjęcie kolejnych działań dotyczących ewentualnych jej napraw. W związku z tym wyróżnia się zalecenia miękkie i ostre. Miękkie zalecenia są wydawane, kiedy przyrost temperatury obiektu wynosi odpowiednio:

  • ponad 50K, w tym przypadku trzeba podjąć natychmiastowe działania,
  • 30K do 50, w tym przypadku należy przeprowadzić naprawy jak najszybciej,
  • 10K do 29K, w tym przypadku można przeprowadzić naprawę w pierwszym wolnym terminie,
  • mniej niż 10K, w tym przypadku można tylko monitorować obiekt.

Miękkie zalecenia są zależne od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest ryzyko wystąpienia dużych obciążeń prądowych, a także skutków ewentualnej usterki lub awarii.

Zalecenia ostre z kolei, występują w momencie przyrostu temperatury w zakresach:

  • ponad 30K, w tym przypadku działania trzeba podjąć natychmiast,
  • do 30K, w tym przypadku działania należy podjąć jak najszybciej,
  • do 5K, w tym przypadku można monitorować obiekt.
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Przewiń do góry