Diagnostyka termowizyjna

DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA

Termowizja to bezinwazyjna metoda wykrywania i rejestracji promieniowania podczerwonego wszystkich obiektów cieplejszych od zera absolutnego. Specjalna kamera termowizyjna wykrywa zmiany temperatury i przetwarza je na obraz dzięki czemu możemy zobaczyć, gdzie skupia się ciepło, np. w przypadku przegrzania instalacji czy urządzeń.

NA CZYM TO SIĘ OPIERA?

Głównym założeniem jest to, że obiekty gorące emitują więcej promieniowania podczerwonego niż obiekty zimne. Oznacza to, że temperaturę ciała można określić poprzez pomiar intensywności jego promieniowania właśnie w paśmie podczerwieni.

Termowizja w przemyśle | TERM-OS.pl
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
BADANIA TERMOWIZYJNE KAMERĄ Flir T1020
Kamera termowizyjna Flir-T102
KAMERA Flir T1020

Kamera o najlepszych parametrach z ręcznych kamer termowizyjnych dostępnych na rynku.

O rozdzielczości 1024x768 pikseli.

Badanie termowizyjne kamerą Flir T1020
Badanie termowizyjne z poziomu gruntu
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

KORZYŚCI Z BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Diagnostyka termowizyjna może dostarczyć szczegółowych informacji na temat stanu technicznego urządzeń, jakości izolacji termicznej czy wszelkich systemów grzewczych lub chłodniczych. Oznacza to, że można ją wykorzystać do znalezienia miejsc, w których brakuje izolacji, w których pojawia się nadmiar wilgoci czy takich w których podwyższona temperatura poszczególnych podzespołów może wskazywać na problemy związane z ich działaniem. Ponadto ta forma diagnostyki może być wykorzystywana również do oceny wydajności systemów grzewczych i chłodzących, dzięki czemu można je w razie potrzeby poprawić. Diagnostyka termowizyjna może być stosowana w wielu różnych sektorach.

IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW

Diagnostyka termowizyjna to efektywna, nieinwazyjna metoda badań oparta na kamerach termowizyjnych. Pozwala zidentyfikować potencjalne problemy w badanym obszarze: w zakładach przemysłowych, budynkach i konstrukcjach, systemach energooszczędnych itp. Diagnostyka termowizyjna jest metodą badania i analizy promieniowania cieplnego danego obiektu a jej celem jest wykrycie anomalii w przewodności cieplnej obiektu, które mogą być spowodowane wadami izolacji czy stanem technicznym samego obiektu.

STOSOWANA W WIELU DZIEDZINACH

Technologia ta jest szczególnie przydatna do wykrywania wad izolacji termicznej oraz wykrywania nieszczelności w systemach grzewczych lub klimatyzacyjnych. Wyniki badań są również wykorzystywane w audytach i inspekcjach w celu określenia skuteczności wdrożonych środków oszczędności energii.

Oprócz wykrywania wad, diagnostyka termowizyjna może być również wykorzystywana do oszacowania poziomu izolacji zapewnianej przez różne materiały (grubość izolacji).

PRZEMYSŁ

W przemyśle, może być stosowana do wykrywania gorących punktów, które mogą wskazywać na potencjalny problem w obrębie instalacji. Ten rodzaj badań diagnostycznych pomaga firmom określić, czy istnieją jakiekolwiek problemy z ich procesami produkcyjnymi, dzięki czemu mogą podjąć działania, zanim cokolwiek pójdzie źle. Pomaga on również firmom określić, jak dobrze funkcjonuje ich park maszynowy, aby odpowiednio wcześnie przeprowadzić prace serwisowe czy konserwacyjne.

BUDOWNICTWO

W budownictwie, diagnostyka termowizyjna może pomóc wykonawcom zidentyfikować obszary, w których występuje zbyt wiele strat ciepła – zarówno w ukończonych już budynkach jak i tych będących dopiero w trakcie budowy.

DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA JAKO SPOSÓB POMIARU PRZEPŁYWU ENERGII CIEPLNEJ

Główną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest to, że jest ona bezinwazyjna i może być wykonywana bez konieczności przerywania pracy. Dzięki temu jest ona szczególnie przydatna do kontroli działające instalacji w trakcie jej eksploatacji.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE DIAGNOSTYKI TERMOWIZYJNEJ

  • do analizy, czy izolacja termiczna obiektu została uszkodzona lub uległa pogorszeniu;
  • do wykrywania potencjalnych miejsc awarii instalacji i urządzeń;
  • do wyszukiwania wad materiałów (np. wadliwych spoin).

NIEPRZEZROCZYSTE POWIERZCHNIE

Główną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest to, że pozwala ona niejako “zajrzeć” poprzez nieprzezroczyste powierzchnie, takie jak ściany, dachy, posadzka czy warstwy izolacyjne. Dzięki temu zobaczyć można ukryte wady, takie jak przecieki, zawilgocenia czy słabą izolację.

PODSUMOWANIE

Podsumowując, diagnostyka termowizyjna polega na analizie obrazu rejestrowanego przez kamery czułe wyłącznie na promieniowanie podczerwone emitowane przez badane obiekty. Po zarejestrowaniu, obrazy te są przetwarzane przez odpowiednie oprogramowanie które generuje obrazy pozwalające na określenie map rozkładu temperatury, przepływów ciepła i współczynników strat ciepła dla każdego badanego obszaru. Wyniki te mogą być następnie porównywane z danymi referencyjnymi pobranymi z podobnych badanych obiektów podczas wcześniejszych kontroli lub kontroli przeprowadzonych innymi metodami (np. pomiary ciśnienia).

Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Data: 12.2020
Miejsce: Skórzewo k. Poznania
Zakres: dom jednorodzinny
Przy zakupie domu jednorodzinnego z rynku wtórnego, w celu wykrycia wad budowlanych niewidocznych dla oka, wykonano badanie termowizyjne. (...)
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Przewiń do góry