Badania termowizyjne urządzeń

BADANIA TERMOWIZYJNE URZĄDZEŃ

Termowizja wykorzystuje zjawisko zwiększonego promieniowania, powstającego w przy miejscowym przeciążeniu obwodów lub przy wzroście oporu elektrycznego.

Wykorzystuje się ją w bezkontaktowej diagnostyce urządzeń elektroenergetycznych. Dzięki niej w łatwy sposób można zlokalizować problematyczne miejsca – a to wszystko zdalnie i bez konieczności wyłączania urządzeń.

Termowizja w przemyśle | TERM-OS.pl
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
BADANIA TERMOWIZYJNE KAMERĄ Flir T1020
Kamera termowizyjna Flir-T102
KAMERA Flir T1020

Kamera o najlepszych parametrach z ręcznych kamer termowizyjnych dostępnych na rynku.

O rozdzielczości 1024x768 pikseli.

Badanie termowizyjne kamerą Flir T1020
Badanie termowizyjne z poziomu gruntu
Wypełnij formularz szybkiej wyceny

TEMPERATURA ZŁĄCZY ELEKTRYCZNYCH

Wadliwe złącza i styki powodują wzrost temperatury w instalacja elektrycznych i elektroenergetycznych. Długotrwały i ciągły przepływ prądu o wysokim natężeniu oraz czynniki takie jak: korozja styków i zmęczenie materiału powodują stopniowe pogarszanie się jakości przewodów. W wyniku tego, na wadliwych odcinkach wzrasta temperatura, co może doprowadzić do wielu groźnych sytuacji, jak np. fizyczne uszkodzenie izolacji / przewodu lub pożar. Złącze elektryczne, które zostało prawidłowo wykonane, nie powinno mieć wyższej temperatury niż temperatura łączonych elementów.

Podstawowym kryterium oceny przy badaniach termowizyjnych urządzeń jest właśnie temperatura. Za jej pomocą można bezkontaktowo zbadać styki i same złącza. Ponadto, umożliwia ona wykrywanie zbyt dużego obciążenia i asymetrię w przewodach. Pomaga także określać stan powierzchni izolacyjnych, transformatorów oraz wykrywać pęknięcia kabli. Dzięki szerokiego zastosowaniu metoda ta idealnie nadaje się do okresowych kontroli stanu elektroniki.

Regularne badania termowizyjne urządzeń pomagają wykryć problem, zanim wystąpi poważne zagrożenie a szybka naprawa pozwoli ograniczyć kosztowne przestoje. Ich wartość doceniają także towarzystwa ubezpieczeniowe, wymagając od swoich klientów takich badań.

JAK WYKONUJE SIĘ BADANIE TERMOWIZYJNE URZĄDZEŃ?

Badania termowizyjne urządzeń

Do wykonania badania termowizyjnego urządzeń potrzebna jest dobrej jakości kamera o wysokiej rozdzielczości. Operator kamery musi mieć duże doświadczenie związane z budową i eksploatacją sieci elektronicznych. Ważna jest też znajomość zjawisk termicznych zachodzących w elektronice.

Problemem w Polsce jest brak uregulowań oraz konieczności posiadania certyfikatu do wykonywania badań. Ma to wpływ na niską jakość i wiarygodność badań. Wybierając wykonawcę do badań należy sprawdzić jego doświadczenie, uczestnictwo w szkoleniach oraz jakość użytej kamery.

OD CZEGO ZALEŻY WSPÓŁCZYNNIK EMISYJNOŚCI?

Współczynnik emisyjności zależy od wielu parametrów. Podstawowym z nich jest rodzaj powierzchni, ale ważna jest także porowatość, czystość i stopień korozji. Kamera swoje działanie opiera na detekcji światła podczerwonego, emitowanego przez dany obiekt. Temperatura jest określana niezależnie dla każdego piksela – z uwzględnieniem nałożonego współczynnika emisyjności który można zmieniać w bardzo szerokim zakresie.

Stosowane w urządzeniach elektronicznych materiały są bardzo różnorodne, dlatego konieczne jest niezależne wyznaczenie temperatury na różnych elementach (końcówki i złączki PCV, na izolacji i na przewodach). Jeśli konieczne jest bardzo dokładne określenie emisyjności należy uwzględnić stopień chropowatości oraz utleniania badanej powierzchni.

TEMPERATURA OTOCZENIA - CZY JEST WAŻNA?

Innym ważnym parametrem w trakcie badań termowizyjnych urządzeń jest temperatura otoczenia. Ma to duże znaczenie, gdy w otoczeniu są np. gorące zbiorniki, kotły, grzejniki lub bardzo ciepłe maszyny. W takich przypadkach temperatura otoczenia jest wyższa od temperatury badanej powierzchni i silnie odbija promieniowanie cieplne z otoczenia. Podobny problem występuje na świeżym powietrzu, gdy mocno świeci słońce.

JAKIE ZNACZENIE MA ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTU?

Badania termowizyjne urządzeń

Odległość od obiektu ma mniejsze znaczenie, ale bezpośrednio wpływa na rozpoznawalność szczegółów zarejestrowanych w termografie. Jest to istotne dla precyzyjnego pomiaru temperatury na niewielkich elementach. Głównym czynnikiem od którego zależy rozpoznawalność szczegółów jest rozdzielczość użytej kamery. Gdy kamera ma niską rozdzielność, konieczna jest mała odległość od badanej powierzchni gdyż wykonanie badań z większej odległości może spowodować niską czytelność zarejestrowanych wyników.
Wypełnij formularz szybkiej wyceny
Zobacz nasze realizacje
Zadzwoń
+48 510 000 559
Zadzwoń
Przewiń do góry